fbpx

17 Mei 2015 Sweet Sunday Contact Jam met Sarah Kate Gardiner

Nederlands

Vol inspiratie van haar ervaring bij Contact Zone, Rotterdam duiken we dieper in ...

Roots. Expansion & Touching Shadow.

Met Sarah Kate Gardiner

Wat kan ons die wonderbaarlijke ruimte net vóór het aanraken vertellen? ... de ruimte tussen lichamen die soms in de vergeten schaduw ligt? Laten we elkaar ontmoeten en spelen met de aanraking vóór de aanraking van de huid.

thumb sarah kate gardinerWe gaan dansen, al surfend op het aura veld, dat wil zeggen het energieveld net voorbij onze eigen huid, de energie die tussen de lichamen vibreert. Deze soms vergeten ruimte is een rijke bron voor het beoefenen en belichamen van een diepe soort van luisteren en voor een dialoog met De Ander, terwijl we onze eigen, wakkere toestand ondersteunen.

Voordat het lichaam vraagt 'wie ben ik?'
Vraagt het lichaam 'waar ben ik?'

In Roots. Expansion & Touching Shadow belanden we in het Nu door ons te gaan gronden in onze inherente kern-kracht, onze intentie aan te scherpen en de verfijnde energie door ons lichaam in beweging sturen.

Met ons kompas voor intelligente navigatie, gezuiverd door de Lente, zullen we in en uit het contact met elkaar gaan dansen, met een gevoel van r u i m t e l i j k h e i d en een veelvoud aan richtingen. Door in de schaduwgebieden te gaan surfen, door het geven van waarde aan het subtiele en wat ertussen bestaat, kun je verrassende en bevrijdende paden van contact ontsluiten. Je bent uitgenodigd om blij en avontuurlijk te komen ontdekken, en vooral: spelen! spelen! spelen!

ALLE soorten van beginnende tot en met gevorderde bewegers krijgen een warme welkomst.
Vervolgens zal Sarah Kate de overgang naar de jam inleiden

Sarah Kate Gardiner

In deze workshop doet Sarah Kate een beroep op haar ervaring met energie- werk, release techniek, en de kunst van improvisatie. Haar lesgeven is beïnvloed door het inspirerende werk van haar mentor Pauline de Groot, een van de belangrijkste pioniers en wegbereiders voor nieuwe dans in Nederland sinds de jaren 1960/1970, waaronder ook voor contactimprovisatie.

Sarah Kate Gardiner (Verenigd Koninkrijk) is een danseres, choreografe, docent en onderzoeker met achtergrond in danse en de beeldende kunst. Sinds 1995 maakt zij uitvoeringen op locatie en dansprojecten die gericht zijn op maatschappelijke zelfbekrachtiging. Voor meer info kijk op sarahkategardiner.com

English

Full of inspiration from her experience at Contact Zone, Rotterdam we dive deeper into ...

Roots. Expansion & Touching Shadow.

With Sarah Kate Gardiner

What can it tell us that curious place just before touch? ... that space between bodies that sometimes lay in the forgotten shadow? Lets meet and play in the touch before skin!

thumb sarah kate gardinerSurfing the auric field just beyond skin we will dance in contact with the energy vibrating between bodies. This, sometimes forgotten, charged place is a rich resource for practicing and embodying DEEP LISTENING and DIALOGUE with The Other, whilst supporting our own awake state.

Before the body asks 'who am I?'
The body asks 'where am I?'

In Roots. Expansion & Touching Shadow we land in the now by rooting and aligning with our innate core power, sharpening intention and directing refined energy through the body into motion.

With our spring cleaned compass for intelligent navigation we will dance in and out of contact with a sense of s p a c I o u s n e s s and the multi-directional. Surfing in the shadows, honouring the subtle and inbetween can unlock surprising, liberating pathways of contact. You are invited to discover joyful adventurous play play play!

ALL species of beginner to experienced mover are warmly welcome. Sarah Kate will make a bridge to the jam.

Sarah Kate Gardiner

In this workshop Sarah Kate draws on her experience of energy work, release technique and the art of improvisation. Her teaching is influenced by the inspiring work of her mentor Pauline de Groot, one of the most important pioneers of post- modern dance in the Netherlands .

Sarah Kate Gardiner (UK) is a dancer, choreographer, teacher and researcher, with a background in dance and visual arts. Since 1995 she creates site-specific performance and dance projects focused on community empowerment. For more info please check: sarahkategardiner.com

 

Comments (0)

Leave your comments

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location